Matlamat Utama DPPM:

  1. Memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana
    di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah; dan
  2. Mempertahan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara.